top of page

Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website van De Slagsingers.

Christelijk gemengd koor De Slagsingers

p/a Kleiweg 207 b    3051 XJ   Rotterdam


Welke persoonsgegevens verwerken wij?

De Slagsingers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt of wil maken van de diensten van De Slagsingers, en/of omdat u deze zelf bij telefonisch of digitaal of schriftelijk contact aan De Slagsingers verstrekt. De Slagsingers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

.  uw voor- en achternaam

.  uw adresgegevens

.  uw telefoonnummer

.  ue e-mailadres
 

Waarom zijn deze gegevens nodig?

De Slagsingers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.
 

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
 

Delen met anderen

De Slagsingers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van De Slagsingers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Slagsingers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens  worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het contactadres van De Slagsingers en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

bottom of page